سربازان اسرائیل و یهودیان افراطی به حریم مسجدالاقصی حمله کردند

سربازان اسرائیل با 49 تن از یهودیان افراطی به مسجدالاقصی یورش برده اند

سربازان اسرائیل و یهودیان افراطی به حریم مسجدالاقصی حمله کردند

سخنگوی مطبوعاتی مراجع اسلامی قدس طی بیانیه اعلام کرد: سربازان اسرائیل با 49 تن از یهودیان افراطی به مسجدالاقصی یورش برده اند.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است:

«شهرک نشینان یهودی با حمایت نظامیان اسرائیل به مسجد الاقصی یورش حمله کردند و اذیت و آزار نمازگزاران فلسطینی پرداختند. این یهودیان هنگام خروج از باب سلسله، مراسم تلمودخوانی را انجام دادند».

به مناسبت عید حنوکای یهودیان (جشن روشنایی)، احتمال افزایش حملات یهودیان افراطی به مسجدالاقصی وجود دارد. دولت اسرائیل از سال 2003 با کمک یهودیان افراطی محدودیت هایی را برای ورود مسلمانان به این مسجد وضع می کنند.

یهودیان افراطی معتقدند حرم شریف به جای معبد یهودیان بنا شده است. آنها خواهان بازشدن آن برای عبادت یهودیان هستند. مسجدالاقصی اولین قبله مسلمانان است. یهودیان مدعی اند زیر آن معبد حضرت سلیمان قرار دارد. قدس شرقی، از جمله مسجدالاقصی از سال 1967 تاکنون توسط اسرائیل شده است.خبرهای مرتبط