هزاران کودک یتیم سوری نیازمند کمک فوری در غوطه شرقی

وضعیت اسفناک کودکان یتیم در منطقه غوطه شرقی دمشق

778861
هزاران کودک یتیم سوری نیازمند کمک فوری  در غوطه شرقی

بیان الحمادی رئیس انجمن یتیمان خیر سوریه، با اشاره به وضعیت اسفناک کودکان یتیم در منطقه غوطه شرقی دمشق، گفت: نزدیک به 4 هزار کودک از 12 هزار کودکی که بر اثر محاصره و حملات رژیم اسد و تروریست های خارجی مورد حمایت وی، والدین خود را ازدست داده اند، نیازمند کمک های فوری هستند.

الحمادی با بیان اینکه غوطه شرقی طی چندین سال گذشته تحت محاصره قرار داشته است، افزود: 1500 نفر از 12 هزار کودک یتیم ساکن منطقه کمک های انسانی دریافت می کنند و نزدیک به 4 هزار کودک نیز نیازمند کمک‌های فوری اند. زندگی اینجا خیلی گران است و پولی هم وجود ندارد. به همین دلیل نیازمندان نمی توانند کمک های ضروری را دریافت کنند. وضعیت خانواده های یتیم خیلی بد است و هر روز نیز بدتر می شود.

ماهر ابو عبیده از مسولین یکی دیگر از سازمان های مردم نهاد که برای تامین کمک‌های انسانی برای منطقه تلاش می کند، نیز در گفتگو با خبرگزاری آناتولی، تصریح کرد: براساس گزارش‌ها و اطلاعاتی که در دست داریم، 30 درصد از نزدیک به 12 هزار کودک یتیم غوطه شرقی در فقر زندگی می کنند.

عبیده با تاکید بر اینکه شرایط زندگی در غوطه شرقی هر روز سخت تر از گذشته می‌شود، از گروه‌ها و نهادهای مختلف خواست تا به یاری خانواده های کودکان یتیم بشتابند.

گفتنی است که غوطه شرقی در شرق دمشق از نزدیک به 5 سال پیش تاکنون، تحت محاصره نیروهای رژیم اسد و تروریست‌های خارجی مورد حمایت رژیم قرار دارد. به طور کلی در منطقه غوطه شرقی، 450 هزار نفر زندگی می کنند که رژیم اسد اجازه ارسال کمک های ضروری زندگی به آنها را نمی دهد. در نتیجه 5 سال حملات بی امان نیروهای اسد به این منطقه، تاکنون نزدیک به 12 هزار کودک والدین خود را از دست داده اند.خبرهای مرتبط