مذاکرات سفیر کبیر ترکیه در بغداد با نمایندگان مجلس عراق

فاتح یلدز در موازات نمایندگان مجلس جبهه ترکمن های عراق با نمایندگان کرد و عرب در مجلس کرکوک گفتگو کرد

مذاکرات  سفیر کبیر ترکیه در بغداد با نمایندگان مجلس عراق

فاتح یلدز سفیر کبیر ترکیه در بغداد در پی نصب پرچم حکومت منطقه ای شمال عراق در ساختمان های دولتی شهر کرکوک در مجلس نمایندگان عراق مذاکراتی انجام داد.

فاتح یلدز در موازات نمایندگان مجلس جبهه ترکمن های عراق با نمایندگان کرد و عرب در مجلس کرکوک گفتگو کرد.

یلدز از نصب پرچم حکومت منطقه ای کرد شمال در ساختمانهای دولتی کرکوک اظهار نارضایتی نمود.

وی تاکید کرد : ترکیه به أمور داخلی کشور عراق احترام گذاشته ولی در قبال این مسئله نیز هرگز سکوت اختیار نخواهد کرد.

سفیر کبیر ترکیه در بغداد همچنین یادآوری کرد : این رفتار مغایر با قانون اساسی عراق بوده و ترکیه وضعیت موجود را از نزدیک دنبال خواهد نمود.

در این میان نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق اعلام داشت : نصب پرچم حکومت منطقه ای شمال عراق به ساختمانهای دولتی کرکوک تخلف از أصول قانون اساسی است.

مالکی تاکید کرد : انجام اقدام تک طرفه مغایر با قانون اساسی بوده و به معنی پایمال کردن أصول زندگی ملی در کرکوک است. بدون مشاهده اجرایی شدن أصول قانون اساسی نصب پرچم حکومت منطقه ای شمال عراق در ساختمانهای دولتی کرکوک موجب بروز خطر  درگیری خواهد شد.

نوری المالکی از حکومت محلی کرکوک ، پارلمان، ریاست جمهوری و نخست وزیری  عراق خواستار إتمام روند تهیه قانون اساسی، تعیین مرزها و تدوین قانون مربوط به موقعیت شهر و سر شماری جمعیت آن گردید.خبرهای مرتبط