عربستان سعودی به انرژی قابل تجدید روی می آورد

ولید ابوالفرج: فعالیت های تعیین مکان و امور زیرساختی برای احداث نیروگاه هسته ای آغاز شد

عربستان سعودی به انرژی قابل تجدید روی می آورد

عربستان سعودی در زمینه تولید انرژی الکتریکی، به انرژی هسته ای و قابل تجدید روی می آورد. 

به گزارش خبرگزاری SPA اعلام کرد، ولید ابوالفرج معاون شهردار شهر اتم و انرژی قابل تجدید عربستان سعودی طی سخنانی در هفتمین مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید که در ابوظبی ترتیب یافت، گفته است فعالیت های تعیین مکان و امور زیرساختی برای احداث نیروگاه هسته ای آغاز شده است. 

ابوالفرج با اشاره به اینکه با کشورهای پیشرفته در راستای توسعه رآکتورهای کوچک به منظور استفاده در مناطق صنعتی و مناطقی با کاربرد پایین و متوسط برق شراکت هایی آغاز کرده  اند افزود، در نظر داریم تا بخش های خصوصی و سرمایه گذاران را به سمت انرژی قابل تجدید سوق دهیم. 

خالد ابوالفلاح وزیر انرژی عربستان سعودی نیز گفته بود که کشورش در آینده ای نزدیک فعالیت در زمینه انرژی قابل تجدید را آغاز خواهد کرد.


برچسب ها: عربستان سعودی

خبرهای مرتبط