در عملیات موصل 193 تروریست بهلاکت رسیدند

در عملیات پاکسازی شهر موصل عراق از سازمان تروریستی داعش 193 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات موصل 193 تروریست بهلاکت رسیدند

 

در عملیات پاکسازی شهر موصل عراق از سازمان تروریستی داعش 193 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

در عملیات کنترل برخی از مناطق استراتژیک تامین گردید.

سپهبد عبدل امیر یارالله یکی از فرماندهان عملیات موصل اعلام داشت، محله السوکار در شرق موصل نجات داده شده و کنترل بخشی از محلات الدوبات و 7 آوریل در جنوب و شمال شهر تامین شده است.

یارالله اظهار داشت، کنترل برخی از ادارات و نهادهای دولتی در شهر نیز در دست گرفته شده است.

سرتیپ یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیاتهای مشترک نینوا نیز تاکید کرد، نیروهای امنیتی در شرق موصل در مقابل داعش موفقیتهای بزرگی بدست آورده اند.

رسول با اشاره براینکه، دومین مرحله عملیاتها با تامین کنترل تمامی محلات در شرق رود دجله به پایان خواهد رسید، اظهار داشت، نیروهای عراق به عملیاتها در شرق دجله ادامه داده و در غرب نیز علیه مواضع داعش حملات هوایی ترتیب می دهند.

در چهارچوب عملیات موصل که از 17 ام اکتبر بدین طرف ادامه دارد، حدود 60 درصد از محلات شرقی شهر پس گرفته شده اند.خبرهای مرتبط