اعتراض مومنین یهودی به لایحه ممنوعیت اذان در اسراییل

رای گیری در مورد این لایحه به دنبال اعتراض حزب "یاهودوت هاتورا" که یکی از احزاب دیندار پارلمان اسراییل است به تعویق افتاده بود.

اعتراض مومنین یهودی به لایحه ممنوعیت اذان در اسراییل

اسراییل قصد دارد در لایحه پیشنهادی ممنوعیت پخش اذان از مناره مساجد از طریق بلندگو، تغییراتی دهد.

براساس تغییرات پیشنهادی، قرار است تا ممنوعیت پخش اذان با بلندگو در خلال ساعات 07.00 الی23.00 اعمال شود و بعبارتی دیگر  این ممنوعیت فقط اذان صبح را در بر گیرد.

رای گیری در مورد این لایحه به دنبال اعتراض حزب "یاهودوت هاتورا" که یکی از احزاب دیندار پارلمان اسراییل است به تعویق افتاده بود.

"یاکوف لیتزمن" وزیر بهداشت و درمان اسراییل که از اعضای این حزب است، با نگرانی از این موضوع که چنین لایحه ای در صورت تصویب ممکن است مانع از آنجام آیینهای دینی یهودیان نیز شود به آن اعتراض کرده بود.

به این ترتیب قرار است تا با تغییرات انجام شده در لایحه مذکور آیینهای دین یهود از شمول آن خارج شود.خبرهای مرتبط