اجلاس ویژه سوریه در برلن ترتیب یافت

بمنظور متوقف ساختن جنگ داخلی در سوریه، اجلاس ویژه ای با شرکت نمایندگان امریکا، ایتالیا، فرانسه و انگلستان در آلمان ترتیب یافت

583992
اجلاس ویژه سوریه در برلن ترتیب یافت

بمنظور متوقف ساختن جنگ داخلی در سوریه، اجلاس ویژه ای با شرکت نمایندگان امریکا، ایتالیا، فرانسه و انگلستان در آلمان ترتیب یافت.

در اجلاس ویژه سوریه که در برلن ترتیب یافت، بهمراه نمایندگان عالیرتبه وزارت خارجه کشورهای شرکت کننده، استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز شرکت جست.

در این اجلاس که سرپرستی انرا فرانک والتر اشتاینمیر وزیر خارجه آلمان برعهده گرفت، تراژدی انسانی در سوریه مورد بررسی قرار داده شد.

در اجلاس علاوه براین حملات بیرحمانه رژیم اسد علیه مردم و نیازهای انسانی دو میلیون نفر در حلب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شرکت کنندگان به انجام اقدامات بایسته در زمینه تامین فوری آتش بس در سوریه تاکید کردند.خبرهای مرتبط