کاروان حامل کمک های بشردوستانه ترکیه به مردم حلب وارد سوریه شد

بیست تریلر حامل کمک های بشر دوستانه ترکیه برای مردم جنگ زده حلب، از استان حاتای وارد خاک سوریه شد

کاروان حامل کمک های بشردوستانه ترکیه به مردم حلب وارد سوریه شد

پس از برقراری آتش بس میان طرف های درگیر در سوریه، 20 تریلر حامل کمک های بشر دوستانه ترکیه برای مردم جنگ زده حلب، با عبور از پایانه مرزی جلوه گوز شهرستان ریحانلی استان حاتای، وارد خاک سوریه شد.

بر اساس این گزارش، پس از آغاز آتش بس در سوریه، کاروان کمک های بشر دوستانه سازمان ملل و ترکیه به مردم جنگ زده حلب امروز از مرز جلوه گوز وارد شمال سوریه شد.

انتظار می رود تا پایان امروز تعداد تریلرهای حامل کمک های بشردوستانه که از طریق این پایانه مرزی وارد سوریه شوند به 40 دستگاه برسد.


برچسب ها: ترکیه , تریلر , کمک , سوریه

خبرهای مرتبط