ترکیه و آمریکا حمله خونین دیروز در افغانستان را به شدت محکوم کردند

این حمله انتحاری 80 کشته بجای گذاشته بود

536331
ترکیه و آمریکا حمله خونین دیروز در افغانستان را به شدت محکوم کردند
kabil saldırı

در حمله انتحاری ترتیب یافته از سوی قبیله هزاره ها در شهر کابل با خواست تامین جریان برق برای محله ای که  در آن زندگی می کنند، 80 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح گشتند.

حمله به معترضین از سوی ۳ مهاجم انتحاری ترتیب یافت که فرد اول توانست بمب همراه خود را منفجر کند، اقدام فرد دوم ناکام مانده و سومین مهاجم انتحاری نیز در نتیجه شلیک پلیس کشته شد.

مسئولیت این حمله انتحاری را سازمان تروریستی داعش که با گذشت هر روز نفوذ خود در این کشور را افزایش می دهد، بر عهده گرفت.

اشرف غنی  رئیس دولت افغانستان با انتشار پیامی این حمله انتحاری را محکوم کرده و امروز را عزامی عمومی اعلام کرد.

ترکیه حمله انتحاری دیروز در کابل را که موجب مرگ 80 نفر گردید ، محکوم ساخت.

در اطلاعیه وزارت امورخارجه ترکیه چنین گفته شد : این حمله انتحاری را به شدت محکوم کرده و برای قربانیان آن از رب تعالی رحمت طلبیده ، به مجروحین شفای عاجل آرزو کرده و به نزدیکان کشته شدگان تسلیت می گوئیم.

در ادامه اطلاعیه وزارت امورخارجه ترکیه آمده است : آنهایی که در صدد بی ثباتی کشور افغانستان هستند، نخواهند توانست به اهداف خود دست یابند. به حمایت خود از حکومت افغانستان در مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد.

ایالات متحد آمریکا نیز حمله خائنانه در افغانستان را به شدت محکوم ساخت.

در اطلاعیه وزارت امورخارجه آمریکا گفته شد : آمریکا آماده حمایت از روند تحقیق پیرامون حمله بوده و این آماده گی خود را به اطلاع اشرف غنی رئیس دولت افغانستان رسانده است.

در اطلاعیه ضمن اشاره به اینکه انسانهای معصوم در کابل در حین ت ترتیب تظاهرات برای کسب حقوق قانونی خود به قتل رسانده شدند تاکید گردید : قاتلین پشت پرده این حمله وحشیانه نخواهند توانست به هدف خود دست یابند.

در ادامه اطلاعیه وزارت امورخارجه آمریکا بعلت مرگ عده کثیری در این حمله تسلیت گفته شده و برای مجروحین نیز آرزوی شفای عاجل شد.

هزاره ها می خواهند تا خط انرژی توتاپ که پس از عبور از ترکمنستان و ازبکستان به پاکستان خواهد رسید از منطقه بامیان که محل زندگی شان است، عبور بکند.

اشرف غنی با این خواست هزاره ها بعلت اینکه موجب افزایش هزینه پروژه خواهد شد موافقت نکرده بود.خبرهای مرتبط