ادامه حملات هوایی رژیم اسد

در تنتیجه حملات هوایی رژیم اسد به شهر حلب طی ماه آوریل گذشته، 347 سوری غیر نظامی کشته شده اند

482821
ادامه حملات هوایی رژیم اسد

بر اساس مرکز بایگانی حلب، طی ماه آوریل، در نتیجه حملات هوایی رژیم اسد، 38 زن، 76 کودک و جمعا 347 غیرنظامی، کشته شده اند. همچنین 7 تن از کشته شدگان، مامور بهداشتی و 5 تن از آنان نیز مامور دفاع غیر نظامی بوده اند.

رژیم اسد، طی یک هفته اخیر، حلب و مناطق اطرافش را که تحت کنترل مخالفان میباشد، مود هدف قرار میدهد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از تیمهای دفاعی غیر نظامی، تنها طی 12 روز اخیر، در نتیجه حملات هوایی رژیم اسد به واحدهای مسکونی، مراکز بهداشتی و بازارهای حلب، 200 تن کشته شده اند.خبرهای مرتبط