عملیات نیروهای امنیتی اسرائیل بر علیه فلسطینیان

اسرائیل ۲۵ فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن تحت نظر قرار داد

عملیات نیروهای امنیتی اسرائیل بر علیه فلسطینیان

اسرائیل ۲۵ فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن تحت نظر قرار داد. 

بموجب اطلاعیه کتبی ارتش اسرائیل، سربازان اسرائیل در ساعات شب ۲۵ فلسطینی را بعلت جرایم مختلف تحت نظر گرفته است. 

ادعا گردید افرادی که تحت نظر قرار گرفته اند، در شورش های دشت اردن و کرانه باختری رود اردن و حوادث خشونت بار دست داشته اند. 

نیروهای اسرائیل تقریبا هر شب عملیاتی برای دستگیری فلسطینیان ترتیب می دهند. 

جمعیت اسرای فلسطین اعلام داشت تنها از اوایل ماه اکتبر بدین طرف دو هزار فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی تحت نظر گرفته شده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط