رییس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی به ترکیه می اید

رییس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی به ترکیه می اید

مصطفی آکینجی که دیروز مراسم تحلیف ریاست جمهوری را در مجلس جمهوریت جمهوری ترک قبرس شمالی به جای اورد بزودی نخستین سفر خارجی خود را به ترکیه انجام خواهد داد.

چهارمین رییس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، در روز ۴ ماه می با اسپن بارت ایده، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور قبرس دیدار و گفتگو خواهد نمود.

انتظار می رود که آیده پس از دیدار با هر دو جامعه جزیره قبرس زمان آغاز مذاکرات صلح را اعلام کند.

آکینجی پس از اتمام دیدار آیده از قبرس ترک، اولین سفر خارجی خود را به جمهوری ترکیه انجام خواهد داد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط