اعتراض مردان با برقع در افغانستان

خشونت علیه زنان در افغانستان نیز مورد اعتراض قرار گرفت.

250193
اعتراض مردان با برقع در افغانستان

در کابل پایتخت افغانستان، گروهی مرد با پوشیدن برقع، خشونت علیه زنان را مورد اعتراض قرار دادند.

تظاهرات کنندگان، تاکید نمودند که در روزهای اخیر، خشونت علیه زنان افزایش یافته و باید راه حلی برای این موضوع یافته شود.

این گروه، پارچه هایی با نوشته های "درد زنان درد ما است" و "با همه نوع خشونت مخالفیم" نیز در دست داشتند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط