کودکان پاکستانی با توجه به اسامی شان کشته شده اند

در رابطه با حمله مسلحانه به یک مدرسه در پیشاور پاکستان که منجر به کشته شدن ۱۴۸ نفر گردید، ۴ نفر بازداشت شدند.

157480
کودکان پاکستانی با توجه به اسامی شان کشته شده اند

در رابطه با حمله مسلحانه به یک مدرسه در پیشاور پاکستان که منجر به کشته شدن ۱۴۸ نفر گردید، ۴ نفر بازداشت شدند. 

این افراد به اتهام یاری به ۷ نفر مهاجم به مدرسه در ۱۶ دسامبر، دستگیر شده اند. 

بر اساس نتایج اولیه گزارش تحقیق که تقدیم حکومت شده است، مهاجمین با بررسی لیست اسامی ابتدا فرزندان نظامیان را کشته اند. 

از سوی دیگر نواز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد تصمیم به افزایش شمار دادگاه های مبارزه با تروریزم و استخدام قضات بیشتر گرفته شده است. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط