انتخابات در جمهوری ترک قبرس شمالی

مردم ترک قبرس فردا بر سر صندوق های رای می روند

110266
انتخابات در جمهوری ترک قبرس شمالی

در جمهوری ترک قبرس شمالی رای دهنده گان روز یکشنبه بر سر صندوق های رای می روند. 

فردا هم انتخابات محلی و هم سری پیشنهادات مربوط به انجام اصلاحات در قانون اساسی به رای گیری گذاشته خواهد شد. 

در این انتخابات هم روسای شهردارانی که برای مدت چهار سال انجام وظیفه خواهند کرد و هم اعضای مجلس شهرداری انتخاب خواهند شد. 

نامزدهای احراز این مقام ها در پی یک بسیج انتخاباتی فشرده با کنجکاوی در انتظار نتیجه انتخابات هستند. 

در جمهوری ترک قبرس شمالی که هزار و 258 رای دهنده از آرای خود استفاده خواهند کرد، برای نخستین بار از صندوق های شفاف استفاده خواهند کرد. 

علاوه بر انتخابات محلی رای دهنده گان برای اصلاح قانون اساسی نیز رای خواهند داد. 

در این انتخابات پیرامون تغییر و یا عدم تغییر ماده 21 ام قانون اساسی که از سال 1985 یعنی تشکیل حکومت جمهوری ترک قبرس شمالی بدین طرف مرعیت دارد، نظر خواهی خواهد شد. 

در صورت پاسخ مثبت به این تغییر ، قانون اساسی جمهوری ترک قبرس شمالی پس از گذشت 29 سال برای اولین بار تغییر خواهد یافت. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط