حوادث اقلیمی طی سالهای 1970 تا 2021 منجر به بیش از 2 میلیون مرگ و میر شده است

حدود 12 هزار حادثه اقلیمی شدید گزارش شده بین سال های 1970 تا 2021 باعث مرگ بیش از 2 میلیون نفر شده است

2037547
حوادث اقلیمی طی سالهای 1970 تا 2021 منجر به بیش از 2 میلیون مرگ و میر شده است

 

پتری تالاس، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی گزارشی را با عنوان "اتحاد در علم" در مورد تغییرات آب و هوا و اهداف توسعه پایدار در کنفرانس مطبوعاتی که در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، به اشتراک گذاشت.

بر اساس این گزارش، تنها 15 درصد از اهداف توسعه پایدار مرتبط با اقلیم اجرا شده است.

 

نزدیک به 12000 حادثه اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و مشکلات مرتبط با آب بین سال های 1970 تا 2021 گزارش شده است.

این رویدادها منجر به بیش از 2 میلیون مرگ و میر و بیش از 4.3 تریلیون دلار خسارت اقتصادی شد.

بیش از 90 درصد مرگ و میرها و 60 درصد زیانهای اقتصادی در کشورهای با اقتصاد در حال توسعه رخ داده است که مانع توسعه پایدار شده است.

تالاس هشدار داد که اگر مبارزه با تغییرات آب و هوایی ناموفق باشد و افزایش دمای جهانی به 2.8 درجه سانتیگراد برسد، ممکن است اثرات منفی بسیار بیشتری مشاهده شود.خبرهای مرتبط