ابتکار اسرائیل برای سیراب کردن دریاچه‌های خشک شده با آب دریای مدیترانه

دولت اسرائیل برای مقابله با خطر خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی روش جدیدی اعلام کرد

1870177
ابتکار اسرائیل برای سیراب کردن دریاچه‌های خشک شده با آب دریای مدیترانه

اسرائیل در صدد تامین آب از دریای مدیترانه به دریاچه‌هایی است که به‌علت تغییرات اقلیمی با خطر خشکسالی رو در رو هستند.

دولت اسرائیل روشی برای حل معضل خشک شدن دریاچه‌ها به‌دلیل بحران اقلیمی در جهان اعلام کرد.

به‌موجب این روش، قرار است تا به دریاچه طبریه که قبلا یکی از منابع مهم آب در اسرائیل بوده ولی پنج سال قبل به پائین‌ترین سطح خود رسید، از دریای مدیترانه آب انتقال داده شود.

آب تامین شده از دریای مدیترانه پس تصفیه از نمک به آب شیرین تبدیل شده و در پر کردن دیگر دریاچه‌هایی که در اسرائیل به خطر خشکسالی مواجه هستند، مورد استفاده قرار خواهد شد.  

دریاچه‌ها در اسرائیل در حال حاضر برای تامین آب مورد نیاز باغ و باغچه‌ها ، مزارع محلی مورد استفاده قرار گرفته و منبع درآمدی برای صنعت گردشگری محسوب می‌شود.

از دریاچه طبریه در انجیل به‌عنوان دریاچه‌ای که حضرت عیسی روی آن راه رفته، یاد می‌شود.    خبرهای مرتبط