آتشفشان اتنا فعال شد

اتنا، یکی از فعال ترین آتشفشان‌های جهان، در جزیره سیسیل ایتالیا، دوباره شروع به فعالیت کرد

1830332
آتشفشان اتنا فعال شد

اتنا، یکی از فعال ترین آتشفشان‌های جهان، در جزیره سیسیل ایتالیا، دوباره شروع به فعالیت کرد.

ارتفاع دود آتشفشان به مترها می‌رسید.

گدازه هایی که از دامنه کوه سرازیر می شدند. دیده می شد.

اتنا با ارتفاع 3 هزار و 330 متر بلندترین و فعال ترین آتشفشان اروپا است.

اتنا که چندین بار در سال فعال می‌شود، به ندرت باعث آسیب و صدمه می شود.

گفتنی است، آخرین فوران بزرگ این آتشفشان در سال 1992 رخ داد.خبرهای مرتبط