سرعت طوفان ها در نتیجه تغییرات اقلیمی، بیش از دو برابر شده است

در اطراف جزایر برمودا در اقیانوس اطلس طی سالهای اخیر، سرعت طوفان ها به دلیل افزایش دما در نتیجه تغییرات اقلیمی، بیش از دو برابر شده است

1586464
سرعت طوفان ها در نتیجه تغییرات اقلیمی، بیش از دو برابر شده است

مشخص شده است در اطراف جزایر برمودا در اقیانوس اطلس طی سالهای اخیر، سرعت طوفان ها به دلیل افزایش دما در نتیجه تغییرات اقلیمی، بیش از دو برابر شده است.

بر اساس اخبار سایت "لیو ساینس" در مطالعه ای که به طور مشترک توسط موسسه علوم اقیانوس "مرکز ملی اقیانوس شناسی" و دانشگاه ساوتهمپتون انجام شده است، مشاهده شده است که سرعت طوفان ها به دلیل تغییرات آب و هوایی در سال های اخیر افزایش یافته است.

محققان دریافتند که سرعت طوفان ها در برمودا و اطراف آن از سال 1955 تا 2019 از 56 کیلومتر به 117 کیلومتر افزایش داشته است.

به عنوان بخشی از مطالعه، براساس داده های جمع آوری شده توسط موسسه علوم اقیانوس برمودا، مشاهده شد که درجه حرارت سطح دریا در 66 سال گذشته در منطقه 1.1 درجه افزایش یافته است.

در این مطالعه تأکید شد که دمای ثبت شده در سطح دریا و 50 متر زیر سطح آب، باعث تقویت سرعت طوفانها می شود.

این تحقیق در مجله "انویرونمنتال ریسرچ لترز" منتشر شده است.خبرهای مرتبط