هوای مه آلود آنکارا

فیلمبرداری از هوای مه آلود امروز آنکارا

1558466
هوای مه آلود آنکارا

فاصله دید افقی در آنکارا پایتخت ترکیه در برخی مناطق به دو متر کاهش یافت. 

دوربین درون " drone " سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه " تی آر تی " از هوای شهر آنکارا  که غرق در مه شده، فیلمبرداری کرد.خبرهای مرتبط