کشف فسیل ماهی حامسی 45 میلیون ساله در پاکستان

در پاکستان فسیل 45 میلیون ساله نوعی ماهی که بدلیل داشتن دندان نیش بدان نام " حامسی دندان دار شمشیری " داده شده است، کشف گردید

1428683
کشف فسیل ماهی حامسی 45 میلیون ساله در پاکستان

در پاکستان فسیل 45 میلیون ساله نوعی ماهی که بدلیل داشتن دندان نیش بدان نام " حامسی دندان دار شمشیری " داده شده است، کشف گردید.

براساس گزارش مطبوعات ملی، به فسیل مورد بحث که در چهارچوب تحقیقات در حوالی رودخانه راخی در نزدیکیهای شهر درعا غازی خان واقع در حدود 700 کیلومتری اقیانوس نام " Churel " از موجودات خیالی در میتولوژی آسیای جنوبی داده شد.

در گزارش تحقیقاتی گروه کارشناسی با سرپرستی آلسیو کاپوبیانکو محقق مامور خدمت در بخش محیط زیست و علوم جهان دانشگاه میشیگان گفته شد، این فسیل از گونه فسیل حامسی دندان دار شمشیری می باشد که قبلا در بلژیک پیدا شده است.  خبرهای مرتبط