اولین بچه گربه های وان در سال 2020 بدنیا آمدند

گربه ها وان که در مرکز تحقیقات و مطالعات گربه وان دانشگاه 100 امین سال وان تحت مراقبت قرار دارند، اولین بچه های سال 2020 خود را بدنیا آوردند

1363421
اولین بچه گربه های وان در سال 2020 بدنیا آمدند
van kedi.jpg
kedi van.jpg
van kedileri.jpg

گربه ها وان که در مرکز تحقیقات و مطالعات گربه وان دانشگاه 100 امین سال وان تحت مراقبت قرار دارند، اولین بچه های سال 2020 خود را بدنیا آوردند.

یک گربه وان که در این مرکز تحت مراقبت قرار دارد، 4 بچه بدنیا آورده است.

پروفسور دکتر عبدالله کایا مدیر مرکز مورد بحث اظهار داشت، زایمان گربه های باردار که در ویلای گربه وان تحت مراقبت ویژه قرار دارند، آغاز شده است.

کایا با اشاره براینکه، اولین بچه گربه های سال 2020 بدنیا آمدند، از کثرت بچه های نوزاد حیواناتی که تحت مراقبت قرار دارند، خوشحال می شویم. در مرکزمان یک گربه 4 بچه بدنیا آورده است، می توان گفت که زایمان های سال 2020 زود آغاز شده است. زایمان ها تا ماه اکتبر ادامه خواهد یافت. امیدواریم که این سال برای ما سال پرباری باشد.خبرهای مرتبط