آتش سوزی در ایالت کالیفرنیای امریکا

در آتش سوزی واقع در ایالت کالیفرنیای امریکا تعداد زیادی واحد مسکونی خسارت دیده و هزاران نفر نیز از منطقه تخلیه شدند

999436
آتش سوزی در ایالت کالیفرنیای امریکا

 

در آتش سوزی واقع در ایالت کالیفرنیای امریکا تعداد زیادی واحد مسکونی خسارت دیده و هزاران نفر نیز از منطقه تخلیه شدند.

جاناتان فوکس رئیس اداره جنگلداری و مبارزه با آتش سوزی طی سخنانی با اشاره براینکه، آتش سوزی واقع در حوالی منطقه کلیرلیک اوکس در شمال کالیفرنیا در اثر وزش باد بسرعت دامن گرفت، اظهار داشت، در نتیجه آتش سوزی اراضی بوسعت 31 کیلومترمربع به خاکستر تبدیل شد.

کوکس ضمن یادآوری اینکه، حدود هزار نفر از منطقه اسپرینگ والی تخلیه شدند، گفت، در آتش سوزی تعداد زیادی خانه خسارت دیده و برخی از خانه ها نیز سوختند.

بهمراه حداقل 230 مامور آتش نشانی، هلی کوپتر و بلدوزرها در فعالیتهای اطفاء حریق شرکت جسته اند.خبرهای مرتبط