گزارش نگران کننده سازمان ملی اقیانوسی و اتمسفری آمریکا

ذوب شدن یخچالهای قطب شمال ادامه دارد

867713
گزارش نگران کننده سازمان ملی اقیانوسی و اتمسفری آمریکا

گرمایش جهانی ادامه دارد .

دانشمندان می گویند ذوب شدن یخچال های واقع در قطب شمال دیگر از وضعیت عادی خارج شده و شکل غیر طبیعی بخود گرفته و به عبارتی دیگر در یخچال جهان باز مانده است.

کارنامه قطب شمال که  از سوی ایمنا سازمان ملی اقیانوسی و اتمسفری آمریکا منتشر می شود، نشان می دهد که قطب شمال دیگر از موقعیت داشتن شرایط با ثبات آب و هوای سرد خارج شده است.

در گزارش سالانه مذکور ضمن درج نتیجه اندازه گیری دما در پوشش دریایی و زمینی یخچال ها آمده است افزایش دمای روز افزون هوا و ذوب شدن یخچال ها بصورت رویداد طبیعی منطقه در آمده است.

در گزارش مورد بحث که در اجلاس اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در شهر نیواورلانس ارائه گردید، گفته شد که گرمایش هوا 1 ممیز 6 درجه بیش از حالت طبیعی بوده و این دومین رقم بالا در پی افزایش گرمایش رکورد در سال 2016 می باشد.

بموجب گزارش مذکور در گرمایش دمای هوا در سطح دریا نیز افزایش قید شده است.

اندازه گیری ها در ماه آگوست نیز نشان می دهد که  دمای هوا در دریای " Barents " در شمال نروژ و نیز دریای " Chucki " در شمال آلاسکا 4 درجه بیش از حد معمول بوده است.

میانگین دمای سطح دریای چاکی از سال 1982 بدین طرف هر سال نیم درجه افزایش یافته است.خبرهای مرتبط