آتش سوزی جنگلی در یونان

آتش سوزی جنگلی در منطقه کالیویای یونان بر اثر وزش باد شدت می گیرد

781451
آتش سوزی جنگلی در یونان

70 مامور اتش نشانی برای مهار شعله های آتش سوزی جنگلی که در منطقه کالیویا در جنوب آتن آغاز شده و بر اثر وزش باد شدت می گیرد، تلاش می کنند. 

 خبرهای مرتبط