ترکیه به سوی دریافت۵۰۰ پرچم آبی به پیش می رود

ترکیه در سال ۲۰۱۵ با ۴۳۶ پرچم آبی دومین کشور دارای بیشترین پرچم آبی در جهان شد

ترکیه به سوی دریافت۵۰۰ پرچم آبی به پیش می رود

ترکیه در سال ۲۰۱۵ با ۴۳۶ پرچم آبی دومین کشور دارای بیشترین پرچم آبی در جهان شد. 

ترکیه که فصل پرآفتابی را سپری می کند، اطرافش با دریای آبی در سه سویش و سواحل شنی طلایی اش احاطه شده است. 

دریافت پرچم آبی برای بسیاری از کشورها کاری سخت است، از دست دادن این پرچم ها خیلی آسان است. 

ترکیه که در سال ۱۹۹۳ دارای سه پرچم آبی بود اکنون با گامهایی قاطعانه به سوی دریافت ۵۰۰ پرچم به پیش می رود. 

به شمار پرچم های آبی ترکیه یکی دیگر اضافه شد. 

پلاژ آیاس شهرستان یومورتالیک آدانا طی مراسمی پرچم آبی دریافت کرد. 

یومورتالیک برای دریافت این پرچم خیلی تلاش کرد. پلاژها را تمیز کرده و پروژه های محیط زیست اجرا نمود. مهمتر از همه اینکه تاسیسات تصفیه راه اندازی کرد. 

اولین شرط لازم برای دریافت پرچم آبی تاسیسات تصفیه می باشد. 

۹۹ درصد دریاهای ترکیه قابل شنا هستند. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط