ناسا دوباره با کپسول اوریون تماس برقرار کرد

سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده (ناسا) اعلام کرد با کپسول اوریون که با مأموریت «آرتمیس» در 16 نوامبر به فضا پرتاب شده بود، دوباره تماس برقرار کرده است

1910523
ناسا دوباره با کپسول اوریون تماس برقرار کرد

سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده (ناسا) اعلام کرد با کپسول اوریون که با مأموریت «آرتمیس» در 16 نوامبر به فضا پرتاب شده بود، دوباره تماس برقرار کرده است.

ناسا اعلام کرد طی فرآیند بازسازی بین «شبکه فضای عمیق» که برای ارسال داده‌ها از فضا به زمین استفاده می‌شود و کپسول اوریون، ارتباط با کپسول قطع شد.

ناسا اعلام کرد قطع ارتباط 47 دقیقه‌ای برطرف شده است و علت از دست دادن سیگنال بررسی خواهد شد.

اعلام شد که اوریون در 21 نوامبر با 128 کیلومتر در مدار ماه به نزدیکترین موقعیت خود به سطح زمین رسید.

قرار است کپسول اوریون حدود یک هفته دور ماه بچرخد، سپس به زمین برگشته و در 11 دسامبر در اقیانوس آرام فرود آید.

 خبرهای مرتبط