لوگوی ویژه گوگل به مناسبت 24 نوامبر، روز معلم در ترکیه

موتور جستجوگر گوگل به مناسبت 24 نوامبر، همزمان با روز بزرگداشت مقام معلم در ترکیه، لوگوی صفحه اصلی خود (Google Doodle) را تغییر داد

1910537
لوگوی ویژه گوگل به مناسبت 24 نوامبر، روز معلم در ترکیه

موتور جستجوگر گوگل به مناسبت 24 نوامبر، همزمان با روز بزرگداشت مقام معلم در ترکیه، لوگوی صفحه اصلی خود (Google Doodle) را تغییر داد.

گوگل در لوگوی خود به این مناسبت، معلم را به شکل یک مداد بزرگ و دانش آموزان را به شکل مدادهایی کوچکتر تصویر کرده که در حال گوش دادن به آموزش های آموزگار خود، در پی او روان هستند.

تغییر موقتی لوگوی اصلی صفحه اول گوگل دودل (Doodle) قصد دارد با این کار توجه کاربران را به مناسبت های مهم کشورهای جهان جلب کند.

با کلیک روی گوگل دودل می توان به جزئیات بیشتری از مناسبت مربوطه دست یافت.خبرهای مرتبط