مهمترین جایزه ادبی آلمان به نویسنده ترکیه‌ای اهدا شد

جایزه جرج بوشنر امسال به امینه سئوگی اوزدامار نویسنده ترکیه‌ای اهدا می‌شود

1865663
مهمترین جایزه ادبی آلمان به نویسنده ترکیه‌ای اهدا شد

جایزه جرج بوشنر که یکی از مهمترین جوایز ادبی آلمان است، امسال به امینه سئوگی اوزدامار نویسنده ترکیه‌ای اهدا می‌شود.

این جایزه که از سال 1951 توسط آکادمی زبان و شعر آلمانی به شاعران، هنرمندان، بازیگران و خوانندگان اهدا می‌گردد، در مراسمی که روز 5 نوامبر در دارمشتات برگزار می‌شود، به اوز دامار اهدا خواهد شد.

اوزدامار که از سوی نمایندگانی از کمیته اجرایی آکادمی زبان و شعر آلمانی با مشارکت کمیسر فرهنگ و رسانه دولت فدرال، وزارت علوم و هنر هسن و شهرداری، شایسته دریافت جایزه بوشنر شد،  همچنین جایزه نقدی 50 هزار یورویی نیز دریافت کرد.خبرهای مرتبط