ترکیه و آذربایجان فیلم‌های مشترک می‌سازند

آنار کریم‌اف وزیر فرهنگ آذربایجان اعلام کرد که می‌خواهند از تجربیات ترکیه در صنعت سینما بهره ببرند و قصد دارند در سال جدید فیلم‌های مشترکی با ترکیه بسازند

1753843
ترکیه و آذربایجان فیلم‌های مشترک می‌سازند

آنار کریم‌اف وزیر فرهنگ آذربایجان اعلام کرد که می‌خواهند از تجربیات ترکیه در صنعت سینما بهره ببرند و قصد دارند در سال جدید فیلم‌های مشترکی با ترکیه بسازند.

کریم‌اف در نشست ارزیابی پایان سال خود روابط فرهنگی آذربایجان با سایر کشورها را ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد که روابط بسیار خوبی با کشور برادر ترکیه دارند.

کریم‌اف وزیر امور خارجه با یادآوری این که پس از تصدی سمت خود برای اولین بار به ترکیه سفر کرده است، تصریح کرد: ما درباره مسائل زیادی صحبت کردیم، همچنین فضای بزرگی را به حوزه سینما اختصاص دادیم. در حال برنامه‌ریزی برای تولید فیلم مشترک هستیم. باید تجربه ترکیه را در نظر بگیریم. ترکیه در مدت کوتاهی به پیشرفت و موفقیت بزرگی در بخش سینما دست یافته است. ما می‌خواهیم این تجربه را از آنها یاد بگیریم. ما در حال برنامه‌ریزی برای همکاری‌هایی مانند انجام تجارت مشترک و به اشتراک‌گذاری تجربه هستیم. در سال جدید تولید فیلم‌های مشترک با ترکیه در دستور کار قرار گرفته است.

 

 خبرهای مرتبط