کیفیت خواب اننسانها تحت تأثیر چرخه‌های ماه است

دانشمندان خواب بیش از 850 نفر را زیر نظر گرفتند و شروع، مدت و کیفیت خواب شبانه آنها را با استفاده از اندازه‌گیری‌های پلی سمنوگرافی تعیین کردند

1709311
کیفیت خواب اننسانها تحت تأثیر چرخه‌های ماه است

کیفیت خواب افراد تحت تأثیر مراحل ماه قرار می‌گیرد.

تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه اوپسالا در سوئد نشان داد که کیفیت خواب افراد تحت تأثیر چرخه‌های ماه است.

دانشمندان خواب بیش از 850 نفر را زیر نظر گرفتند و شروع، مدت و کیفیت خواب شبانه آنها را با استفاده از اندازه‌گیری‌های پلی سمنوگرافی تعیین کردند.

این اندازه‌گیری‌ها طی چندین سال در مردان و زنان در مراحل مختلف چرخه ماه ثبت شد.

با توجه به اینکه عموماً افراد در تاریکی بهتر می‌خوابند، مشاهده شد که زمان ماه کامل به خواب انسان آسیب می‌رساند.

در حالی که نتایج این مطالعه تأیید کرد که چرخه‌های ماه تأثیر قابل توجه و قابل تشخیصی بر خواب انسان دارند، مشخص شد که این وضعیت در مردان بیشتر از زنان مشاهده می‌شود.

گفته می‌شود که خواب تحت تأثیر تغییرات گرانش و فرآیندهای ژئومغناطیسی و همچنین مراحل ماه است.


برچسب ها: #انسان , #خواب , #ماه

خبرهای مرتبط