کلاس آموزش زبان ترکی برای افسران ارتش موریتانی

موسسه یونس امره یک دوره 6 ماهه برای افسران ارتش موریتانی برای یادگیری زبان ترکی ترتیب داد

1684309
کلاس آموزش زبان ترکی برای افسران ارتش موریتانی

بر اساس بیانیه موسسه یونس امره (YEE)، دوره آموزش زبان ترکی که موسسه در ماه فوریه در فرماندهی ژاندارمری موریتانی آغاز کرده بود، روز 29 ژوئیه به پایان رسید. افسران آموزش زبان ترکی گواهی نامه خود را طی مراسمی دریافت کردند.

در این مراسم ژنرال محمد اباالهی تایا، سرهنگ محمد یبرا امینو و سرهنگ محمد ایده از فرماندهی ژاندارمری موریتانی و خلیل آتیک کاردار موقت منشی دوم سفارت ترکیه در نواکشوت و سرهنگ کورشات سویسال مشاور ژاندارمری وزارت کشور حضور داشتند.

ژنرال تایا در سخنرانی خود اظهار داشت که روابط بین ترکیه و موریتانی با یک زبان مشترک بیشتر توسعه می یابد و این تصمیم خوبی است که این زبان ترکی باشد و خواستار دائمی شدن این دوره آموزشی شد.

افسران با به اشتراک گذاشتن افکار خود در مورد درسهای ترکی که در این دوره آموخته‌اند، اظهار داشتند که برای آموزش نظامی در ترکیه آماده هستند و مجموعه های تلویزیونی ترکی نیز در طول این فرآیند به یادگیری زبان آنها کمک کرده است.خبرهای مرتبط