بیوان‌تک تولید واکسن کرونا در آلمان را آغاز کرد

تولید واکسن کرونای شرکت بیوان‌تک که از سوی پروفسور اوغور شاهین  دکتر اوزلم توره‌جی، دانشمندان ترک در آلمان تاسیس شده، آغاز شد

1581011
بیوان‌تک تولید واکسن کرونا در آلمان را آغاز کرد

تولید واکسن کرونای شرکت بیوان‌تک که از سوی پروفسور اوغور شاهین  دکتر اوزلم توره‌جی، دانشمندان ترک در آلمان تاسیس شده، آغاز شد. 

در بیانیه ارائه شده توسط بیوان‌تک بیان شد در نظر است که 250 میلیون دوز واکسن در نیمه اول سال جاری در تأسیسات شهر ماربورگ تولید شده و برای تحویل اولین واکسن‌ها در اوایل آوریل برنامه‌ریزی شده است.

بیوان‌تک قصد دارد در سال جاری در مجموع 2 میلیارد دوز واکسن در 6 مرکز در کشورهای مختلف تولید کند.

 

 خبرهای مرتبط