روغن زیتون میلاس، نزد اتحادیه اروپا ثبت شد

وزیر صنایع و فناوری ترکیه اعلام داشت که روغن زیتون میلاس، دیروز نزد اتحادیه اروپا ثبت گردید

1550823
روغن زیتون میلاس، نزد اتحادیه اروپا ثبت شد

مصطفی وارناک وزیر صنایع و فناوری ترکیه اعلام داشت که روغن زیتون میلاس، دیروز نزد اتحادیه اروپا ثبت گردید.

وارناک طی پیامی از حساب تویتتری خود نوشت: "دوره بررسی و اعلام دررابطه با مراجعه‌ای که نزد اتحادیه اروپا انجام شدخ بود، با موفقیت به پایان رسید و روغن زیتون میلاس، از روز 23 دسامبر نزد اتحادیه اروپا ثبت شد."خبرهای مرتبط