شباهت دریاچه سالدا در ترکیه به مریخ

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا به اختصار ناسا دریاچه سالدا در ترکیه به سیاره مریخ شباهت داد.

1465287
شباهت دریاچه سالدا در ترکیه به مریخ

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا به اختصار ناسا دریاچه سالدا در ترکیه را به سیاره مریخ شباهت داد. 

ناسا در پی آغاز مسافرت مریخ نورد Perseverance بر روی این سیاره، تصاویری را از صفحه NASA Earth در توئیتر منتشر کرد.

یکی از این تصاویر نیز متعلق به چشم انداز دریاچه سالدا از فضا بود. 

در این پست به شباهتهای زمین شناسی بین دریاچه سالدا در استان بوردور ترکیه و دهانه مریخ اشاره شده و اعلام شده که محققین قبل از این سفر فضایی تحقیقاتی در این دریاچه به عمل آورده اند. 

در پست توئیتری NASA Earth آمده است، دریاچه سالدا در ترکیه از شباهتهای زمین شناسی با دهانه جیزیرو در مریخ برخوردار است. محققین برای آمادگی پرواز به مریخ  (#CountdownToMars) تحقیقاتی در دریاچه سالدا به عمل آوردند. 

 

 

 خبرهای مرتبط