بررسی رفتارهای نژادپرستانه یونان و بخش یونانی نشین قبرس در مستند "نئونازیهای مدیترانه"

کانال تی آر تی وورلد در چهل و ششمین سالگرد عملیات صلح قبرس به سال 1974، رفتارهای نژادپرستانه در یونان و بخش یونانی نشین قبرس را در مستند "نئونازیهای مدیترانه" مورد بررسی قرار داد.

1459004
بررسی رفتارهای نژادپرستانه یونان و بخش یونانی نشین قبرس در مستند "نئونازیهای مدیترانه"

کانال تی آر تی وورلد در چهل و ششمین سالگرد عملیات صلح قبرس به سال 1974، رفتارهای نژادپرستانه در یونان و بخش یونانی نشین قبرس را در مستند "نئونازیهای مدیترانه" (Akdeniz Neo-Nazileri) مورد بررسی قرار داد.

این مستند که اولین برنامه ای است که در قبرس جنوبی تهیه میشود، به 5 زبان آماده شده است.

کارگردان آتاکان کرکوکلو ضمن ابراز اینکه این مستند، اولین و تنها مستندی است که در رابطه با حزب ELAM در منطقه قبرس جنوبی تهیه شده است، ابراز داشت: "به ما توضیح دادند که تا چه حد به عنوان قبرس جنوبی احساس بدی دارند و خواهان رهایی از فاشیزم میباشند."

برای این مستند که حملات علیه ترکها و مهاجران را نشان میدهد، در یونان، بخش یونانی نشین قبرس، آلمان، فرانسه و انگلستان فیلمهایی تهیه گردید.

کرکوکلو اظهار میکند: "خواستیم که به تماشاچیان نشان دهیم که سازمانهای راست گرای افراطی تا چه حد مضر میباشند. در اصل بیشترین صدمه را به مردمی که در کشور خودشان زندگی میکنند، میزنند. چرا که انسانهایی را که کشته اند، بریده اند، مجروح کرده اند، همه یونانی هستند. /.../"

آموزشهای نظامی در کوهها، تلاش برای ورو به باشگاههای ورزشی و مداخله در سیستم آموزشی از سوی حزب ELAM که آلتین شافاک آن را تاسیس کرده است، در این مستند جای گرفته است.

در این مستند همچنین حملاتی که علیه ترکها و مهاجران در بخش یونانی نشین قبرس انجام میشود نیز بررسی میشود.

حملات نژاد پرستانه سازمان تروریستی EOKA که با آرزوی ENOSİS یعنی یک پارچه شدن با یونان تاسیس شده است نیز از سوی خود یونانی تباران تعریف میشود.خبرهای مرتبط