"لک‌ لک شرق" راهی فضا شد

این آخرین ماموریت کونوتوری 10 متری است

1421089
"لک‌ لک شرق" راهی فضا شد

سفینه باری بدون سرنشین "کونوتوری" ژاپن با قابلیت حمل 6 تن بار به فضا پرتاب شد.
بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه های ملی، این سفینه  ساعت 02:31 دقیقه از مرکز فضایی تانئگاشیما در ایالت کاگوشیما واقع در جنوب غرب کشور راهی فضایی بین المللی شد.
این آخرین ماموریت کونوتوری 10 متری است. کونوتوری روز دوشنبه به ایستگاه فضایی خواهد رسید.
این سفینه با قابلیت حمل 6 تن بار که اولین مدل آن در سال 2009 توسط آژانس ملی فضایی ژاپن تولید شد تا کنون حدود 50 تن بار با استگاه فضایی منتقل کرده است.
 معنای کونوتوری در زبان ژاپنی لک‌ لک شرق است.
 خبرهای مرتبط