تغییرات ریشه دار در انتظار بخش جهانگردی است

ویروس کرونا که پس از شیوع در شهر ووهان چین بسرعت در سرتاسر جهان انتشار یافت، چنان تمامی بخش ها ، صنعت جهانگردی را نیز در جهت منفی تحت تاثیر قرار داد

1393922
تغییرات ریشه دار در انتظار بخش جهانگردی است

ویروس کرونا که پس از شیوع در شهر ووهان چین بسرعت در سرتاسر جهان انتشار یافت، چنان تمامی بخش ها ، بخش جهانگردی را نیز در جهت منفی تحت تاثیر قرار داد.

پیش بینی ها در مورد وضعیت پس از شیوه بیماری شروع به شکل گیری نمود.

جم پولات اوغلو سخنگوی پلاتفرم شرکت های گردشگری در این رابطه گفت : در پی پایان شیوع ویروس کووید ـ 19 طلب به  بوتیک هتل ها در سطح قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی ضمن اشاره به اینکه گردشگری گروهی پس از کرونا محبوبیت خود را از دست خواهد داد افزود : اولویت بخشی به حفظ سلامت و ایجاد امکانات مناسب برای رعایت بهداشت و نظافت مهمانان ، بصورت ترجیح غیر قابل انصراف گردشگران در خواهد آمد. دیگر میزهای 15 نفره وجود نخواهد داشت . میزهای خانواده گی حداکثر 6 نفره ترجیح داده خواهد شد. ورود و خروج به پلاژها تابع برخی اصول و مقررات خواهد شد. مسافت بین صندلی های ساحلی و مسافت اجتماعی در ساحل رعایت خواهد شد. تمامی اینها مستلزم هزینه علاوه هستند.

پولات اوغلو با اشاره به اینکه توریسم کشتی های تفریحی غول پیکر نیز تغییر خواهد یافت تاکید کرد : در کشتی جاییبرای فرار کردن ندارید. در نتیجه بیمار شدن یک مسافر ، تمامی مسافرین کشتی در مدت زمان کوتاهی می توانند بیمار شوند. حتی اگر واکسن این بیماری هم پیدا شود، انسانها همواره نگران خواهند شد. هر دو سال یک نوع ویروس شیوع می یابد. دیگر انسانها ناگزیر از زندگی وسواس تر و محتاط تر از نظر تمیزی و نظافته ستند. به نظر من دیگر دوره مسافرتها و گردشگری های دسته جمعی بسر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه جهانگردی تجاری نیز از این روند بطور جدی تاثیر خواهد پذیرفت ادامه داد : بویژه با روشهای ویدئو کنفرانس که بشکل فزاینده ایی رایج می شود، توریزم تجاری پایان خواهد یافت. این روش بعلت کم هزینه بودن ، از سوی شرکتها ترجیح داده خواهد شد.

جم پولات اوغلو ضمن اشاره به اینکه با ویروس کووید ـ 19 عادات و سلیقه های مصرف کننده ها نیز بعد جدیدی بخود خواهد گرفت گفت : این ویروس ها طلب به بوتیک هتل ها را افزایش خواهد داد. این هتل ها وارد دوران طلایی خود خواهند شد. مردم دیگر حتی اگر پول هم داشته باشند ، هتل های بزرگ را ترجیح نخواهند داد.خبرهای مرتبط