ارائه کالسکه رایگان به کودکان در فرودگاه استانبول

ارائه خدمت کالسکه رایگان برای کودکان در فرودگاه استانبول آغاز شد

ارائه کالسکه رایگان به کودکان در فرودگاه استانبول

ارائه خدمت کالسکه رایگان برای کودکان در فرودگاه استانبول آغاز شد. 

حسین کسکین مدیر کل سازمان فرودگاه های دولتی ترکیه در پیامی تویتری اعلام کرد، این سازمان به ارائه خدمات برای رفاه مسافرین ادامه می دهد. علاوه بر مسافرانی که از تحرک کمتری در فرودگاه های ما برخوردار هستند، اولویت پرواز سریع به خانم های باردار و خانم هایی که کودک همراه دارند، ارائه می شود. در این چارچوب در محوطه فرودگاه برای کودکان 0-6 سال کالسکه رایگان ارائه می شود. 

مسافرانی که با راه اندازی این برنامه از وسایل نقلیه بهره مند شدند ابراز رضایت کردند.

 

 خبرهای مرتبط