برگزاری سومین فستیوال جوانان شورای ترک در استانبول

بلال اردوغان رئیس کنفدراسیون جهانی اتنواسپور اظهار داشت، جوانان باید فریبنده بودن جذابیت فرهنگ غرب را درک کنند

1316849
برگزاری سومین فستیوال جوانان شورای ترک در استانبول

بلال اردوغان رئیس کنفدراسیون جهانی اتنواسپور اظهار داشت، جوانان باید فریبنده بودن جذابیت فرهنگ غرب را درک کنند. 

اردوغان در مراسم افتتاح "سومین فستیوال جوانان شورای ترک" که از شورای ترک در استانبول ترتیب یافت، گفت، کشورهای دنیای ترک در خصوص حمل و نقل در نقطه مورد نظر نیستند. گامهایی وجود دارد که می توان برای افزایش ترافیک هوایی و باری بین کشورها برداشت. 

بلال اردوغان با اشاره به اینکه روابط سیاسی و فرهنگی بین کشورهای عضو شورای ترک رفته رفته در حال افزایش است، افزود، مناسبات فرهنگی باید بیش از این توسعه یابد. 

اردوغان ضمن اشاره به اینکه کنفدراسیون جهانی اتنواسپور تقویت ورزشهای سنتی در جهان را مورد هدف قرار داده، گفت، این کنفدراسیوندر بیش از 30 برنامه مختلف شرکت داشته و بیش از 60 کشور در فعالیت ها حضور داشته اند. 

وی افزود، دنیای ترک زیرساخت خوبی در زمینه ورزشهای سنتی دارد. چهارمین بازیهای جهانی عشایر در سال 2020 در ازنیک برگزار خواهد شد. 

بغداد آمریئو دبیر کل شورای ترک نیز ضمن تاکید بر اینکه سیاست های جوانان جزو اولویت های شورای ترک قرار دارد اظهار داشت: جوانان اولویت و آینده  ما هستند. در شورای ترک بایستی یک پلاتفرم جوانان تشکیل شود. 

در این فسیتوال بیش از 150 جوان از کشورهای عضو، ترکیه، آذربایجان، قزاقستاتن، قرقیزستان و ازبکستان و کشورهای مهیمان ترکمنستان، مجارستان و جمهوری ترک قبرس شمالی حضور دارند. 

 

 خبرهای مرتبط