پایان موفقیت آمیز آزمایش سرعت خودروی مافوق صوت با 806 کیلومتر سرعت

خودروی مافوق صوت بلادهوند آزمایش سرعت خود را در جمهوری افریقای جنوبی با موفقیت سپری کرده و با سرعت 806 کیلومتری، رکورد جهانی را شکست.

پایان موفقیت آمیز آزمایش سرعت خودروی مافوق صوت با 806 کیلومتر سرعت

خودروی مافوق صوت بلادهوند آزمایش سرعت خود را در جمهوری افریقای جنوبی با موفقیت سپری کرده و با سرعت 806 کیلومتری، رکورد جهانی را شکست.

این خودرو که با رانندگی اندی گرین و در صحرای کلاهری آزمایش شد، در پایان هشتمین آزمایش سرعتش، از مرز سرعت مورد هدفش گذشته و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

در بیانیه ای که از سوی تیم Bloodhound LSR در سایتهای اجتماعی منتشر شد، اعلام گردید، خودرویی که هفته گذشته در آزمایش انجام شده صدمه دیده بود، تعمیر شده و آزمایش جدید، با موفقیت به پایان رسید.

گفتنی است که هفته گذشته آزمایشی باسرعت 643 کیلومتر توسط این خودرو انجام شده بود ولی بدنه خودرو آسیب دیده بود.خبرهای مرتبط