پرنسس نروژی در بدروم

پرنسس مارتا لوئیس دختر پادشاه نروژ هارالد و ملکه سانیا برای گذراندن تعطیلات، در شهرستان بدروم استان موغلا به سر میبرد.

پرنسس نروژی در بدروم

پرنسس مارتا لوئیس دختر پادشاه نروژ هارالد و ملکه سانیا برای گذراندن تعطیلات، در شهرستان بدروم استان موغلا به سر میبرد.

لوئیس، در ساحل هتلی که در آن اقامت دارد، دیده شده است.

او که به همراه دو دوستش در ساحل حمام آفتاب میگرفت، لحظات خوشی سپری میکرد.

پرنسس مارتا لوئیس، سپس مدتی در ساحل هتل پیاده روی کرد.

گفته میشود لوئیس به همراه نامزدش شامان دورک به بدروم آمده است.خبرهای مرتبط