آغاز مسافرت قطار بین ادیرنه ترکیه و پلودیوی بلغارستان

این برنامه های سفر درچهارچوب توافق حاصله بین مقامات دو کشور آغاز می شود

1209033
آغاز مسافرت قطار بین ادیرنه ترکیه و پلودیوی بلغارستان

گزارشات رسیده حاکی از آغاز سفرهای قطار بین شهر پلودیو در بلغارستان و ادیرنه در ترکیه می باشد.

در چهارچوب توافق شرکت حمل و نقل خطوط راه آهن ترکیه و خطوط راه آهن بلغارستان ، از اول ماه ژوئن بین شهرهای پلودیو و ادیرنه سفرهای قطار آغاز خواهد شد.

بموجب اطلاعات دریافتی از خطوط راه آهن ترکیه ، در نتیجه توافق حاصله مقامات ذی ربط دو کشور تصمیم به آغاز مسافرت های قطار بین دو کشور گرفته شده است.

قطارهای مورد استفاده بخه همین منظور از سه واگون متشکل بوده و 226 مسافر حمل خواهد کرد.

این مسافرت ها که از اول ماه ژوئن آغاز شده و تا آخر سال ادامه خواهد یافت، در روزهای شنبه و یکشنبه ترتیب خواهد یافت.

مسافت دو کشور که 184 کیلومتر است، در 4 ساعت و 15 دقیقه طی شده و از شهر ادیرنه ترکیه ساعت 17 به وقت محلی حرکت کرده و ساعت 21 و 15 دقیقه به شهر پلودیو خواهد رسید.

این قطار از شهر پلودیو نیز ساعت 8 و 40 دقیقه حرکت کرده و ساعت 12 و 18 دقیقه به ادیرنه خواهد رسید.

قیمت کوپه های چهار نفره مسافرت با این قطارها حدود 36، 10 یورو می باشد .خبرهای مرتبط