ترکیه، بالاترین نرخ جمعیت جوان اروپا را داراست

ترکیه در میان 20 کشور اروپایی دارای بیشترین نرخ جمعیت جوان است

ترکیه، بالاترین نرخ جمعیت جوان اروپا را داراست

بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه و همچنین آمار موسسه یوروستات، جمعیت ترکیه در سال 2018 بیش از 82 میلیون ثبت شده که 13 میلیون آن را گروه سنی 15 الی 24 سال تشکیل می دهند.

بنابراین جمعیت جوان ترکیه، بیش از جمعیت کل 20 کشور اروپایی مانند یونان، بلژیک، مجارستان و سوئد است.

در حالی که جمعیت جوان ترکیه 15.8 درصد از کشور را تشکیل می دهد، میانگین جمعیت جوان 15 الی 24 ساله در اروپا 10.8 درصد است. 

لازم به ذکر است که نرخ جمعیت جوان ترکیه در سال 1980 حدود 20.2 درصد، در سال 2010 پایین تر از 17 درصد، در سال 2017 نیز 16.1 درصد ثبت شده است. 

از حیث نرخ جمعیت جوان، کشورهای دانمارک، بخش روم نشین قبرس و ایرلند پس از ترکیه قرار دارند. همچنین نرخ جمعیت جوان در فرانسه، 11.7 درصد، در آلمان 10.5 و در ایتالیا نیز 9.7 درصد را تشکیل می‌دهد. بلغارستان با 9.1 درصد پایین ترین میزان جمعیت جوان را در میان کشورهای اروپایی داراست. کشورهای چک و لتونی نیز بعد از آن قرار دارند. 

براساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، پیشبینی می شود میزان جمعیت جوان ترکیه در سال 2023 به 14.8 درصد در سال 2030 به 14، در سال 2040 به 13.4 و در سال 2080 به 11.1 درصد کاهش یابد.


برچسب ها: ترکیه , جوان , جمعیت

خبرهای مرتبط