مردم اغدیر با "رقص بهار" به استقبال نوروز رفتند

مردم اغدیر با اجرای رقص سنتی بهار که از قرن ها پیش در فرهنگ مردم قفقاز وجود دارد، به استقبال نوروز می روند و آن را جشن می گیرند

1167982
مردم اغدیر با "رقص بهار" به استقبال نوروز رفتند

عید باستانی نوروز با شور و شادی در جهان ترک، قفقاز و آناتولی جشن گرفته می شود و ساکنان این مناطق با اجرای آداب و مراسم سنتی به استقبال بهار می روند.

یکی از آداب سنن باستانی گرامیداشت نوروز در این مناطق "رقص بهار" است. گروه های رقص قفقاز در مراسم جشن نوروز رقص‌های محلی انجام می دهند.

سینان کالم، مربی رقص محلی قفقازی در ایغدیر به خبرنگار آناتولی گفت: "رقص بهار" یکی از مهمترین نمایش های هنری نوروز است. از قرن ها پیش این رقص در نوروز اجرا می شد. بعد از نمایش این رقص، رقص های لزگی و ییغیتلر انجام می شود. این یکی از آداب و سنن باستانی ما است.

وی افزود: "بانوان حضور پررنگ تری در این رقص دارند. مردها بعدا به گروه اضافه شده و فیگورهای رزمی را در رقص‌های لزگی و ییغیتلر اجرا می کنند. رقص و آتش دو سمبل بزرگ نوروز هستند. در نوروز آتش روشن کرده و از روی آن می پریم. در سنن قدیمی این کار با باور سوزاندن انرژی منفی و ناخوشنودی ها انجام می گرفت. از دیرباز این سنت در مناطق قفقاز وجود دارد. ما نیز سعی داریم این سنت باستانی را در ایغدیر ادامه دهیم".خبرهای مرتبط