علاقه آلمانی ها به شهر زیبای ازمیر

همانند سال گذشته امسال نیز آلمانی ها در صدر توریست هایی جای گرفتند که بیش از بقیه به ازمیر سفر کرده اند.

علاقه آلمانی ها به شهر زیبای ازمیر

آلمانی ها شیفته ازمیر هستند.

بر اساس گزارش نیمه اول سال 2018، تعداد توریست هایی که طی سه سال اخیر به ازمیر سفر کرده اند، افزایش یافته است.

همانند سال گذشته امسال نیز آلمانی ها در صدر توریست هایی جای گرفتند که بیش از بقیه به ازمیر سفر کرده اند.

در بین ماههای ژانویه تا می 76 هزار 415 آلمانی، از مکانهای تاریخی و گردشگری شهر ازمیر بازدید کرده اند.

با در نظر گرفتن ماههای اولیه سال جاری، در سال 2016 73 هزار و 708، در سال گذشته نیز 61 هزار و 974 شهروند آلمانی به ازمیر سفر کرده اند.

پس از آلمانی ها توریستهای هلندی با 20 هزار و 992 نفر در رده دوم جای دارند.

پس از هلندی ها نیز با 17 هزار و 28 نفر، انگلیسی ها بیشترین بازدید را از ازمیر به عمل آورده اند.

در نیمه اول سال، 75 هزار  264 توریست از طریق هوایی و دریایی به شهر ازمیر سفر کرده اند که در مقایسه با سه سال اخیر این بالاترین رقم به شمار میرود.


برچسب ها: ازمیر , آلمانی , توریست

خبرهای مرتبط