نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در بحرین

چهل و دومین نشست کمیته میراث یونسکو با سخنرانی سلمان بن حمد ولیعهد بحرین در منامه آغاز شد.

999437
نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در بحرین

چهل و دومین نشست کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در منامه پایتخت بحرین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بحرین «بنا» سلمان بن حمد ولیعهد به نمایندگی از حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور در نشست مذکور حضور یافت.

سلمان بن حمد ولیعهد بحرین در مراسم افتتاحیه بر اهمیت این نشست در معرفی پپیشنه تاریخی و فرهنگی بحرین تاکید کرد.

آدری آزولای مدیرکل یونسکو نیز برگزاری چهل و دومین نشست این کمیته در یک کشور عربی دارای قدمت تاریخی و فرهنگی را مهم دانست.خبرهای مرتبط