توریست های خارجیترکیه را بهترین محل برای گذراندن تعطیلات تابستانی معرفی می کنند

گردشگران خارجی که منطقه دیدیم در سواحل دریای اژه را برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب کرده اند، ترکیه را بهترین محل برای گذراندن تعطیلات تابستانی معرفی میکنند

توریست های خارجیترکیه را بهترین محل برای گذراندن تعطیلات تابستانی معرفی می کنند

توریست های خارجی که منطقه دیدیم در سواحل دریای اژه را برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب کرده اند، ترکیه را بهترین محل برای گذراندن تعطیلات تابستانی معرفی میکنند.

لیام کونور، شهروند انگلستان که از گذراندن تعطیلات خود در منطقه دیدیم ترکیه بسیار خشنود است، می‌گوید: آب و هوا در اژه بسیار خوب است و مردم هم عالی هستند. فضای خوشایندی حاکم است. ترک ها بسیار خونگرم هستند. حتما به ترکیه بیایید و از این همه زیبایی لذت ببرید.

ترودیه وایت، که از آمریکا به دیدیم آمده نیز در مورد ترکیه گفت: ترکیه کشور فوق العاده ای است. طبیعت زیبا و مردم عالی دارد. حتما دوباره به اینجا خواهم آمد.

تئودورا گروزدانوا، شهروند بلغارستانی نیز که تعطیلات خود را در سواحل دریای اژه گذرانده، در اینباره می‌گوید: ترکیه را خیلی دوست دارم. واقعا جاهای فوق العاده دارد. اینجا مثل گوشه ای از بهشت است. می توانید بدون لحظه ای فکر کردن ترکیه را برای گذراندن تعطیلات انتخاب کنید.خبرهای مرتبط