یکی از سه فرد بالغ، از بی خوابی شکایت میکند

کمبود خواب موجب ضرر اقتصادی نیز میگردد

985736
یکی از سه فرد بالغ، از بی خوابی شکایت میکند

کمبود خواب، یکی از سه فرد بالغ در کل جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ضرر اقتصادی میشود.

بر أساس فعالیتی جدید در مجله "SLEEP" که از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر میشود، مشخص گردید که خواب نا کافی در میان افراد بالغ در کل جهان، روز به روز افزایش می یابد.

طی تحقیقات انجام شده، مشخص گردید که میزان 20 الی 30 درصدی خواب ناکافی در کشورهای غربی، در کل دنیا رو به افزایش می باشد.

میزان افراد بالغی که در این تحقیق شرکت کرده و از کمبود خواب شکایت کرده اند، در میان استرالیایی ها، 33 الی 45 درصد، در میان امریکاییها، 35 درصد و در میان کانادایی ها، نزدیک به 30 درصد بوده است.

در این تحقیقات مشخص گردید که در انگلستان این میزان، به 37 درصد، در سنگاپور به 28 درصد و در فرانسه به 26 درصد میرسد.

همچنین اعلام گردید که این کمبود خواب به وضعیت اقتصادی نیز لطمه می زند.خبرهای مرتبط