موزه زئوگما در غازی آنتپ

موزه موزائیک زئوگما در غازی آنتپ ترکیه، ظرف 10 ماه اول سال 2017 از 141 هزار و 594 بازدید کننده میزبانی کرده است

841813
موزه زئوگما در غازی آنتپ

موزه موزائیک زئوگما در غازی آنتپ ترکیه، ظرف 10 ماه اول سال 2017 از 141 هزار و 594 بازدید کننده میزبانی کرده است.

در این موزه موزائیک 3 هزار مترمربعی بنمایش گذاشته شده است. 

زیباترین موزائیک این موزه که ارزش دیدن دارد، موزائیک " دختر کولی " در شهر عتیق زئوگما می باشد.خبرهای مرتبط